BEZOEK OOK EENS ONZE THEMASITE OEBELE EN WAAR KEEK JIJ VROEGER NAAR?

Kinderen - Meer dan honderd gedichten over hun wondere wereld

 
Willem Wilmink (1936-2003) stelde in 1994 een bloemlezing samen uit de hedendaagse Nederlandstalige poëzie, voornamelijk uit de 20ste eeuw, met als overkoepelend thema kinderen. Hij heeft elk gedicht voorzien van een toelichting over het gedicht en/of de dichter. Zelf schreef Wilmink teksten voor onder meer 'De Stratemakeropzeeshow', 'Kinderen voor Kinderen' en 'J.J. de Bom voorheen: ‘De Kindervriend’'.

Hij koos uit Hamelen het liedje Tijd vliegt en schreef in de toelichting: “Dit is een liedje uit de prachtige KRO-televisieserie Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? van duizendpoot Harrie Geelen (schilder, illustrator, tekenfilmanimator, amateur-componist en beroepsschrijver) en componist Joop Stokkermans. Harrie is er nooit voor teruggeschrokken om voor kinderen gevoelsmatig uiterst gecompliceerde dingen te schrijven, zoals dit couplet: Ik stuur een boze brief aan jou / Je hebt me lang alleen gelaten / En nu ik niet meer van je hou / Wil ik nog één keer met je praten". Deze tekst komt overigens uit het lied Gejaagd door de wind. Opvallend is verder dat bij de tekst ook het personage staat aangegeven dat de regel zingt maar dat in er in plaats van ‘Lidwientje’ Loeki staat.

Het boek is oorspronkelijk uitgegeven door Prometheus, daarna zijn er enkele goedkope uitgaven geweest van Ooievaar. De meest recente editie uit 2005 is van Bert Bakker.
 

Kinderen - Meer dan honderd gedichten over hun wondere wereld

Uitgebracht:
 
 
Prometheus, Amsterdam (vanaf 1e druk)
Ooievaar, Amsterdam (vanaf 3e druk)
Bert Bakker, Amsterdam (vanaf 8e druk)
Jaar:
 
 
 
 
1994 (Prometheus)
1996 (Ooievaar)
1997 (Ooievaar)
1999 (Oievaar)
2005 (Bert Bakker)
Samenstelling:  Willem Wilmink
ISBN: 
 
 
 
 
90-5333-301-0 (Prometheus)
90-5713-001-7 (Ooievaar)
90-5713-187-0 (Ooievaar)
90-5713-325-3 (Ooievaar)
90-351-2858-3 (Bert Bakker)
   
  Inhoud
 

O, KOM EENS KIJKEN — HET DAGELIJKS BEDRIJF VAN KINDEREN

 • Kath. Leopold — ‘Zes december’
 • J.P. Heije — ‘Sint-Nicolaas’
 • Adriaan Poirters — ‘Liedeken van Jesus en S. Janneken’
 • J.P. Heije — ‘Nieuwe klompjes’
 • J.J.A. Goeverneur — ‘Het kind en de os’
 • René Verbeeck — ‘De dorpsschoolmeester’
 • J.M.W. Scheltema — ‘Juf’
 • Judith Herzberg — ‘Rooster’
 • J.P. Heije — ‘’t Verdwaalde lam’
 • M. Moussorgsky — ‘Slaapliedje voor de lappenpop Tjapa’
 • Willem Wilmink — ‘Slaapliedje’

LIEVE ARI WEES NIET BANG — OUDERS EN KINDEREN

 • Jules Deelder — ‘Voor Ari’
 • Elisabeth Eybers — ‘Nocturne’
 • Henriëtte Roland Holst-van der Schalk — ‘Eens zag ik een vrouw op den drempel’
 • Martinus Nijhoff — ‘Aan mijn kind, II’
 • Lucebert — ‘Hoop op iwosyg’
 • Elisabeth Eybers — ‘Jong seun’
 • Hans Dorrestijn — ‘De bezorgde vader’
 • Koos Schuur — ‘Het kind en ik’
 • Anthonie Donker — ‘De vader en het kind’
 • M. Vasalis — ‘Thuiskomst van de kinderen’
 • Martinus Nijhoff — ‘Hij knoopt, om ’t licht te temperen voor ’t kind’
 • Martinus Nijhoff/Edgar Lee Masters — ‘Elsa Wertman’

KAMELEN IN DE SNEEUW — PORTRETTEN VAN KINDEREN

 • Annie M.G. Schmidt — ‘December in de stad’
 • Hans Lodeizen — ‘Langzaam’
 • Willem Wilmink — ‘Stille liedjes hoor ik graag’
 • Jan Hanlo — ‘Het dak’
 • Ed Leeflang — ‘Het kind (2)’
 • Martinus Nijhoff — ‘De man had de kleine groep’
 • Ida Gerhardt — ‘Eileen’
 • Jan Hanlo — ‘Vers per 7 Juni ‘51’
 • Willem de Mérode — ‘Hij zat gemakkelijk op den rand van ’t bed’

LEEFT EEN NIEUW WEZEN — HET KIND IN ZIJN EENTJE

 • Herman Gorter — ‘Het is waarom het kuiken zoekt de hen’
 • J.H. Leopold — ‘Een sneeuw ligt in den morgen vroeg’
 • Hendrik de Vries — ‘Vroeg, toen ’t in de verte al dag was’
 • M. Vasalis — ‘Waterkant, vroeger’
 • J.A. dèr Mouw — ‘Het ziet zijn leven, eindloze woestijn’
 • J.A. dèr Mouw — ‘De gele wolken werden langzaam rood’
 • J.A. dèr Mouw — ‘En bij het rijzen van de scheemring lag’
 • Herman Gorter — ‘Hoor mij nu, Mei: er dwaalt in ieder leven’
 • Hendrik de Vries — ‘Wat ik heb gevonden’
 • Remco Campert — ‘Nicolaas Witsenkade in de oorlog’
 • M. Vasalis — ‘Klein. ’s avonds’
 • Elisabeth Eybers — ‘Herinnering’
 • Jacob Israël de Haan — ‘Het afscheid (fragment’)

VOOR ANDEREN WORDT HET GEMAAKT — FABRIEKSKINDEREN

 • Chrétien de Troyes — ‘Het kasteel van beroerder bestaat niet’
 • Karel Waeri — ‘Fabrieksmeisje’
 • Julius P. Vuylsteke — ‘Fabrieksgalm’
 • Wannes van de Velde — ‘De weverij’
 • Freek de Jonge — ‘Mayonaise’
 • Virginie Loveling — ‘Het buitenmeisje’
 • Anton Beuving — ‘Ketelbinkie’

ZE MEENDEN DAT HET DUIFJES WAREN — KINDEREN IN DE OORLOG

 • Anoniem — ‘Er was een kind’
 • Henk Fedder — ‘Joodsch kind’
 • C. Louis Leipoldt — ‘Aan ’n seepkissie’
 • Martinus Nijhoff — ‘De kinderkruistocht’

HAD IK MIJN KIND MAAR GOD GENOEMD — KINDEREN DIE DOODGAAN

 • Freek de Jonge — ‘Dood kind’
 • M. Vasalis — ‘Kind’
 • Anthonie Donker — ‘Het gestorven meisje’
 • Elisabeth Eybers — ‘Sonnet’
 • Joost van den Vondel — ‘Uitvaert van mijn dochterken’
 • Anoniem — ‘Dans der maegdekens’
 • J.C. Noordstar — ‘Mijn zoon’
 • J.M.W. Scheltema — ‘Aangifte’
 • Jules de Corte — ‘Kleine Anita’
 • F.L. Hemkes — ‘Het kindeke van den dood’

WEET JE NOG HOE VROEGER — HET TERUGBLIKKEN OP DE KINDERTIJD

 • Martinus Nijhoff — ‘Herinnering’
 • Ischa Meijer — ‘Soms loop ik ’s nachts naar het Victorieplein’
 • Harrie Jekkers — ‘O O Den Haag’
 • Leendert Witvliet — ‘In zomers’
 • T. van Deel — ‘Laat’
 • Ida Gerhardt — ‘In Memoriam Patris’
 • Liselore Gerritsen — ‘Anna’
 • Willem Wilmink — ‘Ze zeggen dat Bertha niet eens bestaat’
 • Bertus Aafjes — ‘Het bultig mannetje’
 • Kees Stip — ‘De losbol’
 • Willem Wilmink — ‘De zakdoekmuis’
 • E. du Perron — ‘Het kind dat wij waren’
 • Jan van Nijlen — ‘Circuslicht’
 • Leo Vroman — ‘Mijn pop gaat dood’
 • Jan Hanlo — ‘Wij komen ter wereld’

GODS WIJZE LIEFDE — OPVOEDING IN DE HEER

 • J.A. dèr Mouw — ‘Gods wijze liefde had ’t heelal geschapen’
 • J.A. dèr Mouw — ‘En voor den eten, ’s middags, werd de zegen’
 • Ida Gerhardt — ‘Het gebed’
 • Gerrit Achterberg — ‘Eben Haëzer’
 • Elisabeth Eybers — ‘Opvoeding’
 • Jan Eijkelboom — ‘Gedragen kleding (3)’
 • Jan Eijkelboom — ‘Gered’
 • Hieronymus van Alphen — ‘De verwelkte roos’

VIEL VANDAAG DE TOREN OM — DE BETOVERDE WERELD

 • Annie M.G. Schmidt — ‘De toren van Bemmelekom’
 • Heinrich Hoffmann — ‘De Geschiedenis van Soep-Hein’
 • Lévi Weemoedt — ‘De Waterman’
 • Alfred Kossman — ‘Huilliedjes, 8’
 • J.M.W. Scheltema — ‘Ontmoeting’
 • Hendrik de Vries — ‘Daar is dat oppakkershuis, o wee’
 • J.C. Noordstar — ‘Gestolen kind’
 • Willem Diemer — ‘De jongen gaat tastend, en neemt haar op schoot’
 • Hendrik de Vries — ‘Ziek en moe naar mijn bedje gebracht’
 • Hendrik de Vries — ‘Lief en vriendelijk toch van zon en maan’
 • J. Slauerhoff — ‘Sterrenkind’
 • J. Slauerhoff — ‘Kindervrage’
 • Hendrik de Vries — ‘Nocturne’
 • William Blake — ‘Een droom ‘

TIJD VLIEGT — OP WEG NAAR VOLWASSENHEID

 • Harrie Geelen — ‘Tijd vliegt’
 • N.A. van Charante — ‘Was ik maar wat kleiner’
 • Willem Wilmink — ‘De voorkant’
 • Annie M.G. Schmidt — ‘Erwtjes’
 • Paul van Ostaijen — ‘Meisje’
 • Driek van Wissen — ‘Middelbaar onderwijs’
 • Anoniem — ‘Hadde ic ghedaen mijns moeders raet’
 • Martinus Nijhof — ‘Niet zonder stap voor stap het oor te lenen’
 • J.A. dèr Mouw — ‘Dan denk ik aan ’t konijntje, dat ik zag’

Verantwoording


© Prometheus/Ooievaar/Bert Bakker
Met dank aan Ted Kerkjes

Reageer en deel Hamelen met anderen

 

Contact

Via e-mail